Kemasyarakatan

Projek membaik pulih dan pembinaan tambahan Masjid Nurul Falah, Sungai Panjang, Sabak Bernam ini menggunakan dana Saham Wakaf Selangor, Perbadanan Wakaf Selangor sebanyak RM2 juta. Urus Maju Ehsan (M) Sdn. Bhd. selaku anak syarikat milik penuh Perbadanan Wakaf Selangor telah diberi amanah untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan dan pembinaan semula ini. 

-----------------------------